Điện tử, CNTT

Điện tử, CNTT

Tuyển 30 Nữ Nắp Ráp Linh Kiện Điện Tử Tại Nhật Bản

Tuyển 30 Nữ Làm Điện Tử Tại Tỉnh Hiroshima – Nhật Bản Lao Động Nước Ngoài là một trong tốp 10 công ty...

Tuyển 09 Nữ Làm Nắp Ráp Linh Kiện Điện Tử Tại Nhật Bản

Tuyển 09 Nữ TTS Làm Nắp ráp Linh Kiện Điện Tử Tại Tỉnh Yoyama – Nhật Bản   Lao Động Nước Ngoài  là...

laodongvietnhat
cucql-ldnn
laodongvietnhat2
trungtam-ldnn
dolab
cuc-viec-lam
bolaodong-logo