Nông lâm thủy sản

Nông lâm thủy sản

Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản Tuyển 60 Nữ Làm Chế Biến Thực Xúc Xích

Tuyển 60 Nữ Làm Chế Biến Xúc Xích Tại Tỉnh Aichi – Nhật Bản Lao Động Nước Ngoài là một trong tốp 10...

Tuyển 20 Nam/ Nữ Làm Nông Nghiệp Tại Nhật Bản

Tuyển 20 Nam/ Nữ TTS Làm Nông Nghiệp Tại Tỉnh AICHI – Nhật Bản   Lao Động Nước Ngoài  là một trong 10...

laodongvietnhat
cucql-ldnn
laodongvietnhat2
trungtam-ldnn
dolab
cuc-viec-lam
bolaodong-logo